scroll
scroll
scroll

AS PRIMEIRAS CONSTRUCIÓNS MONUMENTAIS DE GALICIA

Co termo megalito, que vén significar “pedra grande” (do antigo grego megas=grande, lithos=pedra), identifícase
de xeito xenérico a unha construción de carácter funerario, formada por un montículo de terra e/ou pedras (túmulo) con
forma hemisférica e de dimensións ás veces monumentais, que acostuma agachar no seu interior unha estrutura feita
con grandes pedras (cámara). Tamén resulta frecuente a construción dun anel pétreo perimetral marcando o inicio da
elevación tumular.

Túmulo

Para construír as cámaras funerarias colócanse varias pedras verticais, chantadas na terra, e outras de forma horizontal a modo de tapa ou cuberta das primeiras. Poden ofrecer diversas e variadas tipoloxías: con corredor de acceso, totalmente cerradas, poligonais, circulares, cistas, etc.; e ás veces están decoradas no seu interior con gravados e/ou pinturas. Tamén son coñecidas coa denominación de dolmen (en bretón, mesa de pedra) ou, dun xeito popular en Galicia e Portugal, como arcas, antas, etc..

Cámara cerrada
Cámara cerrada poligonal
Cámara con corredor
Cámara con corredor
Cista
Cista


Non obstante, moitas veces ocorre que os túmulos (que poden estar cubertos por unha coiraza de pedras) carecen de arquitectura megalítica interior, sendo esta substituída por outro tipo de estruturas máis sinxelas e de menor tamaño: fosas, pequenas lousas fincadas a modo de estela, incluso estruturas feitas con madeira, etc. Este feito tamén pode condicionar as dimensións do monumento, existindo unha gran variabilidade de tamaños: entre 10 e 50 metros de diámetro e alturas que van dende apenas uns centímetros ata 3 ou 4 m.

Se ben algunhas destas construcións, sobre todo as grandes cámaras megalíticas, eran sepulturas colectivas, dentro do fenómeno tumular tamén existen sepulturas individuais (como por exemplo as denominadas cistas).

Cista con morto
Sepultura individual ou Cista
A forma e dimensións destas sepulturas comunícannos que estamos diante dunha estrutura claramente monumental, polo que podemos falar da primeira arquitectura de Galicia realizada con este sentido. A súa tridimensionalidade, volume, materiais, proporcións, simetría e ubicación na paisaxe son as que nos permiten afirmar que estamos diante dunha obra feita polo home que ten o mesmo valor arquitectónico que unha catedral ou un dos rañaceos actuais.


O megalitismo galego hai que relacionalo cos monumentos emprazados dentro da fachada atlántica europea, e probablemente os primeiros (de pequeno tamaño) comezan a seren erguidos a partir do 4.300-4.000 a.C.

Na mesma época que se construían estes primeiros túmulos no noroeste peninsular, na Bretaña francesa ou nas Illas Británicas aparecían enormes estruturas tumulares, que incluso podían albergar varias cámaras megalíticas funerarias de carácter claramente colectivo.

Cista con morto
Túmulo de West Kennet
(Gran Bretaña)
Megalitismo en Europa
Megalitismo en Europa


Nestas zonas da Europa atlántica tamén aparecen outros tipos de arquitecturas megalíticas. Trátase dos denominados menhires: pedras de grandes dimensións fincadas no chan (en Galicia pedrafitas) e que podían estar aliñadas ou formando círculos (cromlech na lingua bretona), dos que se descoñece a súa función e significado concretos.

Os monumentos máis emblemáticos dentro desta tipoloxía, son os impresionantes aneis de pedra de Stonehenge (Wessex - Inglaterra), ou as longuísimas aliñacións de Carnac na Bretaña francesa. Pola contra, en Galicia, o máis parecido a estas grandes estruturas de pedras fincadas é a coñecida Lapa de Gargantáns (Moraña - Pontevedra), un monolito de máis de 2 metros de altura, ou os círculos de pedra de A Mourela (As Pontes – A Coruña).

Cista con morto
Circulo de pedra de A Mourela
Megalitismo en Europa
Stonehenge (Gran Bretaña)
CONXUNTO FUNERARIO

Roteiro das Mámoas

Mámoa do Chan do Labrador.
Mámoa I de Chan dos Touciños.
Mámoa II de Chan dos Touciños.
Mámoa III de Chan dos Touciños.
Mámoa IV de Chan dos Touciños.
Mámoa I do Ferradouro.
Mámoa II do Ferradouro.
Mámoa III de Costa Freiría.
Mámoa II de Costa Freiría.
Mámoa I de Costa Freiría.
Mámoa do Vixiador.

Ferradouro I
Ferradouro II
Freiría I
Touciños IV
Freiría II
Freiría III
Labrador
Vixiador
Toucioños I
Touciños II
Touciños III

O conxunto funerario de Candeán contaba ata hai poucos anos con 18 túmulos, pero cinco deles xa foron destruídos. Posúen características variadas en canto a dimensións e morfoloxía e distribúense xeograficamente ao longo da parroquia dende a Mámoa de Casa dos Mouros (a situada máis ao sur, preto dos campos de fútbol da Madroa) ata a Mámoa do Vixiador (dentro do parque forestal que lle da nome e preto xa de Redondela).  A través do percorrido que propoñemos, só imos visitar 11 delas: as que se atopan entre a Asociación Veciñal e Cultural de Candeán e o parque forestal do Vixador.

O EXPOLIO DAS MÁMOAS

MATERIAL DIVULGATIVO

Poñemos á vosa disposición material divulgativo dirixido ao profesorado e ao alumnado co ánimo de facilitar a visita dos centros escolares á Área Arquelóxica e difundir información sobre o noso patrimonio e a necesidade da súa conservación polas xeracións vindeiras. O material foi creado polo equipo de investigadores que levaron a cabo a intervención na necrópole.

Tamén podedes consultar desde aquí diferentes publicacións e enlaces relacionados co patrimonio arqueolóxico.

 

 
boletin Vacaloura n 4
• Número 4 del boletín Vacaloura
Montes e Patrimonio Arqueolóxico
Octubre de 2006

Descargar PDF - 600 KB

 

Cista con morto Túmulo de West Kennet